Ważne komunikaty i informacje


Zabawka "Grzechotka" kod kreskowy 2023000003107

STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna z siedzibą w Kołobrzegu, informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka lalka w śpiworku 72190, nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454), z uwagi na nietrwałe szwy i materiały, przez co mogą stać się dostępne miękkie wypełnienia, z którego dziecko może oderwać kępki lub kawałki, które mogą zostać połknięte lub przedostać się do dróg oddechowych powodując ryzyko uduszenia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zabawka "Pchanka" kod kreskowy 5908249069183

STARLET D.S. Kimaszewscy Sp. jawna z siedzibą w Kołobrzegu informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka ? PCHANKA (PEGASUS), NO. 2169, kod EAN 5908249069183, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.), z uwagi na pojawienie się, w wyniku badania, małych elementów, które w przypadku połknięcia stwarzają ryzyko uduszenia lub udławienia się dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zabawka "Ciąganka" kod kreskowy 5908249070837

STARLET D.S. Kimaszewscy Sp. jawna z siedzibą w Kołobrzegu informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka ? CIĄGANKA, kod EAN 5908249070837, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.), z uwagi na pojawienie się, w wyniku badania, małych elementów, którew przypadku połknięcia stwarzają ryzyko uduszenia lub udławienia oraz zaniżony średni wymiar przekroju poprzecznego linki, co stwarza ryzyko zranienia, jak również zaniżoną grubość foli opakowania, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zabawka "Lalka Bobas", kod kreskowy 5908249097162

STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka Jawna z siedzibą w Kołobrzegu informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka lalka sweet baby, cus code: 1005O936, symbol produktu: LT008-5A, kod kreskowy 5908249097162 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.), z uwagi na pojawienie się w wyniku badania małego elementu (od lalki odłączyła się ręka), który stwarza ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zabawka "Pchanka krokodyl" kod kreskowy 5908249084872

STARLET D.S. Kimaszewscy Spółka jawna z siedzibą w Kołobrzegu informuje, iż wprowadzone do obrotu zabawki pchanka w kształcie krokodyla No. 238 A, kod kreskowy 5908249084872, nie spełniają wymagań określonych w § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454 ze zm.), oraz pkt 1.4.1, 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 "Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa" do rozporządzenia, z uwagi na umieszczenie w oznakowaniu zabawki ostrzeżenia "Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat", które jest sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, określonym na podstawie jej funkcji, rozmiarów i charakterystyki, zbyt długą linkę przyłączoną do słuchawki telefonicznej, występujące w zabawce elementy (2 łączniki na pręcie z uchwytem do pchania), które stwarzają ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zabawka "Zestaw policyjny" kod kreskowy 5908249006799

STARLET D.S. Kimaszewscy Sp. Jawna z siedzibą w Kołobrzegu informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka "ZESTAW POLICYJNY" 1350-3A, kod EAN 5908249006799, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.), z uwagi na to, że w wyniku badania nastąpiło oddzielenie przyssawek od pocisków, co stwarza nadmierne ryzyko zranienia pociskami ze sztywnego plastiku, ponadto oddzielone przyssawki w przypadku wchłonięcia stanowią zagrożenie uduszenia dziecka poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania, zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zabawka "Pchanka dino" kod kreskowy 5908249070868

STARLET D.S. Kimaszewscy Sp. Jawna z siedzibą w Kołobrzegu informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka "PCHANKA", kod kreskowy 5908249070868, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.), z uwagi na pojawienie się, w wyniku badania, małego elementu, który w przypadku połknięcia stwarza ryzyko uduszenia lub udławienia się dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zabawka "Pchanka konik" kod kreskowy 5908249039278

STARLET D.S. Kimaszewscy Sp. Jawna z siedzibą w Kołobrzegu informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka ? PCHANKA KONIK, No. 2185, kod kreskowy 5908249039278, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.), z uwagi na obecność małych elementów, które w przypadku połknięcia stwarzają ryzyko uduszenia lub udławienia się dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów

Zabawka "Kostka edukacyjna" kod kreskowy 5908249085824

STARLET D.S. Kimaszewscy Sp. jawna z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Sienkiewicza 12, informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka ? KOSTKA EDUKACYJNA, model HWA402388, kod kreskowy 5908249085824, nie spełnia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz 454), z uwagi na obecność ostrych zadziorów, które stwarzają nadmierne ryzyko otarcia, skaleczenia lub zranienia dziecka na skutek kontaktu z nimi. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.